Kdy se musí věnovat zvýšená pozornost při chovu zvířat nejen v zemědělských družstvech?

Dům, byt a zahrada

Zemědělských družstvech je v našem okolí celá řada. Pokud jste provozovatelem takového zemědělského družstva, pravděpodobně se v něm také nachází i celá řada zvířat. I na vás díky tomu spadá povinnost BOZP a PO. Na to bohužel mnozí zaměstnavatelé či provozovatelé zemědělských družstev zapomínají a jsou tím pádem velice překvapení, když jim přijde kontrola z BOZP nebo z PO a po odhalení mnoha přestupků uděluje nemilosrdně pokuty sahající do milionů. Aby se pokutám provozovatelé zemědělských družstev nebo jejich zaměstnavatelé vyhnuli, měli by využít služeb firmy Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO. Pokud se provozovatelé nebo zaměstnavatelé zemědělských družstev nechtějí obrátit na zmiňovanou firmu, nabízí se ještě jedna možnost, a sice zjistit, kdy je třeba věnovat zvýšenou pozornost zvířatům při jejich chovu. 

Zvířata umí být nepředvídatelná, což si musí provozovatelé nebo zaměstnavatelé zemědělských družstev uvědomovat, a to hlavně v několika situacích, kdy je třeba dbát zvýšené pozornosti. 

Kdy se musí věnovat zvířatům zvýšená pozornost?

  • Když dojde k havarijním situacím nebo situacím, které jsou doprovázeny hlukem a podobnými negativními podněty. 
  • Když zvířata přichází do nového, doposud nijak neprozkoumaného a nepoznaného prostředí. 
  • Když se jedná o zvíře, u něhož se můžou objevit obranné reakce. Za toto zvíře se považuje třeba matka, která pečuje o svá mláďata. 
  • Když je zvíře poraněné nebo postižené nebo když je nakažené infekčními či jiným přenosnými nemocemi. 
  • Když se zvířata sestavují do skupin s jedinci, se kterými nikdy dříve nebyli, tedy se kterými nejsou navyklí a zvyklí. 
  • Když jsou zvířata v období říje, umí být taktéž nepředvídatelná.

Pokud se bude dbát ve zmíněných situacích zvýšené opatrnosti, bude se tím pádem předcházet vzniku úrazů či újmy na zdraví.