Kdy navštívit Úřad práce

Zprávy

Úřad práce je instituce vytvořená státem. Její hlavní náplní je poskytovat informace z oblasti pracovního trhu v České republice i Evropské unii, evidovat uchazeče o zaměstnání i volných pracovních míst. Jeho nadřízeným je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Po celé ČR naleznete pobočky. Uchazeč se hlásí na úřad práce v místě svého bydliště. Jako uchazeč můžete spolu s pracovníkem úřadu práce nastavit váš kariérní profil, najít vhodné zaměstnání, sepsat životopis a také se ucházet o rekvalifikační kurz.

Úřad práce
Úřad práce

Práva a povinnosti uchazeče registrovaného na Úřad práce

Evidovat se na úřadu práce není povinnost uchazeče, nicméně mu poskytne tato registrace mnoho práv a zároveň povinností. Pokud je poruší, může se stát, že bude vyřazen z evidence. Uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba která splňuje podmínky dané zákonem pro zařazení do evidence. V případě, že s úřadem práce nespolupracujete, odmítnete doporučené zaměstnání, můžete být okamžitě vyřazení.

Kdo nemůže být zařazen do evidence Úřadu práce:

 • společník či jednatel společnosti s.r.o., komandista, člen představenstva, člen dozorčí rady
 • nucený správce, prokurista či likvidátor
 • osoba výdělečně činná v zahraničí
 • osoba která se soustavně připravuje na budoucí povolání
 • osoba samostatně výdělečně činná
 • osoba v pracovně právním vztahu na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce

Práva uchazeče:

 • na zprostředkování zaměstnání
 • na podporu v nezaměstnanosti
 • na pracovní rehabilitaci
 • na zvýšenou péči

Povinnosti uchazeče:

 • poskytování součinnosti kdy se mu Úřad práce snaží najít zaměstnání
 • sdělení svých pracovních omezení
 • oznámení výkonu nekolidujícího zaměstnání,
 • oznámení rozhodných změn do 8 kalendářních dní (změna bydliště, nástup do zaměstnání, nástup na mateřskou..)

Pokud nejste spokojeni s nabídkou pracovních příležitostí navštivte personální agenturu Žirafa.cz.

Tým odborníků vám pomůže při výběru vytouženého pracovního místa.