Prečo má význam využiť služby advokáta a ako nám môže právnik pomôcť?

Poradna

Právnikov a právnickú prax väčšinou vnímame ako niečo príliš vzdialené, čo sa týka len nejakej kriminálnej činnosti a máme pocit, že nám nemá táto téma čo povedať. No právnici neriešia len trestné právo. Riešili ste niekedy náhodou závet a ako napísať závet?

Aj v takých situáciách nám môže práca právnika výrazne pomôcť. Pretože vďaka dobre odvedenej práci môžeme elegantne a účinne predchádzať potenciálnym budúcim sporom.

Pomoc so závetom.

Závet je teda účinnou prevenciou pred prípadnými budúcimi dedičskými spormi. No na to, aby bol účinnou prevenciou je zároveň potrebné, aby bol platne napísaný, nech ho nie je možné žiadnym spôsobom napadnúť.

Môžeme k tomu použiť rôzne online vzory. No tie nemusia vždy stačiť – zvlášť keď všetky situácie sú individuálne a situácie od situácie môže požadovať individuálne špecifické nastavenie.

Pomoc v pracovnej oblasti s pracovným právom a pracovnoprávnymi vzťahmi.

Spoľahlivá advokátska kancelária či prípadne samostatný právnik nám môžu pomôcť aj s takými inak bežnými záležitosťami ako zahŕňa oblasť pracovného práva – ak sme napríklad dostali výpoveď, môže stať za to overiť, či je výpoveď právoplatná, alebo či náhodou nie je neoprávnená. A podobne.

Problémy s paragrafom a návštevou lekára?

Neraz sa stáva, že zamestnávateľ odmietne uplatniť svojmu zamestnancovi nárok na náhradu mzdy na takzvaný paragraf – návštevu lekára – s odôvodnením, že tento paragraf má preplácať sociálna poisťovňa.

A pritom to vôbec nie je pravda – zo zákona má zamestnanec nárok na 7 dní, ktoré môže využiť na návštevu lekára – ide o pracovné voľno s náhradou mzdy, ktorú je povinný uhradiť zamestnávateľ. Je však potrebné návštevu u lekára preukázať aj potvrdením od lekára.

Dovolenka aj v skúšobnej dobe?

Dovolenka v skúšobnej dobe nie je nemožná, ako si mnoho ľudí mylne myslí. Dôležitá je však najmä dohoda so zamestnávateľom. Zamestnanec môže čerpať dovolenku v skúšobnej dobe len po prerokovaní so zamestnávateľom.

Podmienky pre dovolenku?

Potrebné je odpracovať minimálne 60 dní. Ak by sme náhodou neodpracovali celých 60 dní, je ešte možnosť dohodnúť sa so zamestnávateľom na odpracovaní potrebných dní v danom období.

Za každých odpracovaných 21 dní vzniká nárok na 1/12 z ročnej dovolenky – teda z 20 dní.

V každom prípade na čerpanie dovolenky v skúšobnej dobe je potrebný súhlas zamestnávateľa. Dôležitá je však obojstranná dohoda. Nie je potrebné hneď to toho zaťahovať právnikov.

Záver?

Ako teda môžeme vidieť, je množstvo situácií, kedy nám môže právna pomoc výrazne pomôcť. Môžeme tak ušetriť nielen peniaze a čas ale predchádzať aj najrôznejším zbytočným budúcim komplikáxiám.