Naše zdravotnictví

Zdraví

Zdravotní péče ovlivňuje naše zdraví jen z dvaceti procent – to znamená, že pro zdraví každého z nás z osmdesáti procent důležité, kde a jakým způsobem žijeme.

Zdravotnictví
Zdravotnictví

Mrhání prostředky

Češi jsou přeborníci v oblasti plýtvání. Na jednoho obyvatele dle statistik připadne zhruba 13 návštěv u lékaře za jeden rok. Takto vysoká návštěvnost způsobuje plývání prostředky veřejného zdravotního pojištění. Má však i negativní dopad na samotnou zdravotní péči – lékař věnuje pacientovi velmi krátký čas. Patří sem i počet dnů hospitalizace. Je zhruba o polovinu vyšší než průměr ostatních zemí. Velká část léčiv je sice pacientovi předepsána, ale nakonec skončí v lékárně k likvidaci. Dohaduje se, že jde až o čtvrtinu výdajů zdravotních pojišťoven na léky.

Změny v českém zdravotnictví pro rok 2016

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky (UZS) a Mladá fronta, a. s. pořádala Konferenci zdravotnictví. Vytvořila prostor pro Ministerstvo zdravotnictví České republiky i pro ostatní subjekty, které představily novinky a změny pro rok 2016.

Prezindent Ing. Jiří Horecký, PhD., MBA, na této konferenci uvedl, že jeden z největších problémů českého zdravotnictví je nedostatek zdravotníků – zejména sester. Novinkou v legislativě pro tento rok je návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích. Ministr uvedl, že vznikl proto, aby oživil veřejný zájem. Tím by pak pacientům zaručil kvalitní zdravotní péči, nikoli jen zdravotní služby. Pro rok 2016 Úhradová vyhláška počítá s úpravou financování do zdravotnictví a navýší tak rozpočet o 9,2 miliardy korun. Novinkou je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Vznikla z Registru úhrad z veřejného zdravotního pojištění – Ústav zdravotnických informací a statistiky tak může poprvé nahlédnout do dat zdravotních pojišťoven. Lékárníci budou ve spolupráci s lékaři proškolováni. Tím tak budou pacientům poskytovat odborné poradenství.

léky

Změna výše zdravotního pojištění

Od 1. ledna 2016 se změnila výše plateb zdravotního pojištění. Změny se týkají všech skupin plátců pojistného.

Na 1 823 Kč se zvyšuje minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných. Na 1 337 Kč se mění minima u zaměstnanců a výše pojistného, které platí osoby bez zdanitelných příjmů a na 870 Kč vzroste pojistné, které platí stát.

Pojistné na zdravotní pojištění se vždy vypočítává jako 13,5 % z vyměřovacího základu.