Finanční gramotnost

Nezařazené

„Peníze často stojí příliš mnoho“

Říci o někom, že je gramotný, znamená, že umí číst psát a počítat. Pokud je jedinec finančně gramotný, dokáže využít znalosti v peněžním světě. Avšak tato gramotnost se ve škole neučí. Co se týče finanční gramotnosti v naší zemi, jsme bohužel na nízké úrovni. Gramotnost nemá žádnou konkrétní hranici, podle které by bylo možné říct, že člověk je nebo není finančně gramotný.

Finanční gramotnost
Finanční gramotnost

Definice gramotnosti je strukturovaná – zahrnuje tři složky:

  • peněžení – určitá pravomoc nezbytná pro správu hotovostních finančních prostředků a peněz na našich účtech
  • cenovou – představuje oprávnění pro porozumění cenovým mechanismů (inflaci)
  • rozpočtovou – kompetence pro správu osobního či rodinného rozpočtu – tedy schopnost vést rozpočet

Finanční instituce

Jsou to všechny společnosti, které nabízí finanční služby a nabízí finanční produkty – a to vše na základě licence, kterou uděluje stát. Mezi tyto společnosti patří banky, penzijní fondy, státní fondy, pojišťovny, zajišťovny, burzy, aj. Hlavním úkolem je vydělávat svým majitelům peníze.

Škola finanční gramotnosti

Není škola – jako škola. Tato si dává za cíl, naučit vás srozumitelnou formou, jak „žít“ ve světě peněz. Orientovat se totiž v tomto světě je čím dál těžší. Bez těchto znalostí asi nelze dobře nakládat se svými osobními i rodinnými finančními prostředky. Od 7. prosince 2005 vláda České republiky usnesením č. 1594 uložila ministru financí, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a ministru průmyslu a obchodu připravit materiál – Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (SBFG).

Za dluhy se stydíme

V dnešní době je „moderní“ pořizovat věci „bez peněz“. Koupit si dnes lednici nebo třeba dovolenou není žádný problém, ale radost z nové věci rychle opadne a dluhy zůstanou. Poté nastává jen měsíční splátky. Život s dluhy se tak stal součástí běžného života.