Konsolidace úvěrů – kdy, proč a jak?

Poradna

Vše prakticky začalo obdržením první kreditní karty. Takto je možno zaplatit i v případě, že člověk nedisponuje potřebnou finanční hotovostí. K tomu se přidá půjčka nebo posléze hypoteční úvěr. Smlouvy a poplatky se hromadí. Jaké je východisko z této situace?

Život ve znamení finančních produktů

Nejen v případě neočekávané finanční situace či u nepředvídatelné životní události se lze spolehnout na řešení prostřednictvím půjčky, úvěru. Půjčka je dobrým pánem, ale může být i zlým sluhou. Podstata spočívá ve správné volbě. Mnohdy však si okolnosti žádají pomoc další půjčkou. A tak mnohokrát jedna půjčka následuje další a další.

Poskytování půjček a úvěrů náleží mezi základní činnosti finančních institucí. Vše je na základě uzavřené smlouvy. Na trhu je k dispozici řada poskytovatelů. Úvěry lze rozlišit na podnikatelské či pro občany, dále je možné je rozlišit na základě měny a především podle doby, na kterou jsou poskytnuty, tj. krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Jak však řešit situaci, kdy máte více půjček, ztrácíte se nejen v přehledu splácení a situace do jisté míry je již hůře či zcela nezvladatelná? V tomto směru pomůže, pokud dojde ke konsolidaci.

Co znamená konsolidace?

Samotné slovo konsolidace pochází z latinských slov con (dohromady) a solidus (pevný). Což tedy znamená spojení a zároveň upevnění, urovnání či ustálení. Jestliže má jedinec více půjček, úvěrů, je efektivní veškeré tyto pohledávky konsolidovat neboli sloučit do jedné. Zároveň tak lze získat mnoho výhod. V případě více finančních produktů dojde v rámci konsolidace ke sloučení do jednoho.

Tímto podstatným krokem je možné ušetřit na veškerých poplatcích spojených s vedením jednotlivých úvěrů. Stejně tak efektivně ušetřit i na zaplacených úrocích či snížit splátky. Tímto počinem je tak reálné ulehčit zatížení rodinného rozpočtu. Za konsolidaci je považováno i třeba sloučení devíti spotřebitelských úvěrů do dvou. Nemusí se vždy striktně jednat o sloučení všech úvěrů jen do jednoho.

Nicméně za konsolidací se skrývá mnohem více než jen sloučení půjček. Jde o to, že při využití tohoto finančního produktu získáte lepší finanční přehled. Výstupem je pak zpravidla jedna měsíční splátka, nižší úroková sazba a zejména maximální přehled ohledně finančních závazků.

Jaké produkty lze konsolidovat?

Důležité je si pohlídat, co konkrétně má být konsolidováno. A na základě toho si zvolit adekvátní finanční společnost. Ta za vás vyřídí zpravidla i veškeré administrativní kroky ohledně starých závazků.

Konsolidovat je možné kreditní karty, kontokorenty, účelové i neúčelové úvěry, klasické i americké hypotéky, spotřebitelské úvěry, leasing atd.

Pro koho je konsolidace výhodnou záležitostí?

Využití konsolidace je přínosné především pro ty, kdo mají více půjček i u různých poskytovatelů. Tímto ušetří každý měsíc na splátkách. Rovněž tento krok je ideální variantou pro osoby, které si chtějí či potřebují rozložit splácení na delší časové období. Taktéž se jedná o praktické řešení pro toho, kdo si přeje zjednodušení své situace. Místo několika splátek má tak pouze jednu. Předností konsolidace je i to, že je možné sloučit bankovní i nebankovní úvěry do jednoho. Stejně tak je reálné do konsolidace pojmout i dluhy z kreditní karty či kontokorentního úvěru. Pokud se chcete dozvědět více o konsolidaci úvěrů, doporučujeme si přečíst i tento článek.

Jak vybrat správně?

Mezi jednotlivými nabídkami jsou jisté rozdíly. Z tohoto důvodu je zapotřebí vybrat společnost, u které dojde k žádosti o sloučení úvěrů, s náležitou rozvahou a důkladností. Nápomocné mohou být i srovnávače, které zahrnují ve stručnosti všeobecné potřebné informace. Některé poskytnou i prověřené společnosti, u kterých je eliminace rizika nebezpečí podvodu či potenciálních skrytých nástrah. Rozhodně srovnávače jsou jen prvotní pomůckou. Vždy je nutné vše pečlivě osobně prověřit a zvážit. Správný výběr je podstatou úspěchu.

Finanční produkt mPlus v rámci konsolidace

Efektivní řešení v rámci mPůjčky za účelem konsolidace. V tomto případě získáte veškeré výše uvedené výhody. Předností je i velmi snadné vyřízení, které lze učinit online vyplněním formuláře či navštívit některé z kontaktních míst. Rovněž je možné sjednání prostřednictvím telefonu a využití zákaznické linky.

Je reálné si přenést jeden, dva či deset různých úvěrů. Postačí, pokud úvěry jsou spláceny u poskytovatelů minimálně po dobu čtyř měsíců. Prostřednictvím konsolidace dojde k přizpůsobení měsíční splátky, splatnosti půjčky i dne splátky. Možné je i odložení splátky jistiny až o šest měsíců.

Konsolidace je určena pro osoby starší 18 let věku mající stálý zdroj příjmů. Pro ty, kdo mají možnost ručit nemovitostí. Vlastníkem nemovitosti nemusí být žadatel, ale lze ručit prostřednictvím třetí osoby.

Konsolidace úvěrů je výhodnou záležitostí, neboť dojde ke snížení celkové částky splátek až o několik stovek korun. Více splátek je nahrazeno pouze jednou. V jednom termínu a v jedné bance. Splácení je tak přehledné a finančně únosné. Pozitivní je i ušetření peněz za bankovní poplatky.