Zaměstnanci DRFG Davida Rusňáka přispěli milionem do nadačního fondu skupiny

Zprávy

Každý rok vzniká žebříček TOP 25 nadací a fondů, sestavuje ho Fórum dárců.  Nadace DRFG se na něm loni objevila, a to díky své úspěšné činnosti. Nadace DRFG rozdělila na dobročinné účely celkem pět milionů korun. Celý milion z této částky přitom věnovali samotní zaměstnanci skupiny. Ředitel nadace David Macek byl dobrovolnými příspěvky svých zaměstnanců zcela nadšen a jejich podporu velmi ocenil. Finanční prostředky, které Nadace DRFG Davida Rusňáka poskytuje, tudíž pocházejí také z osobních účtů zaměstnanců DRFG, nikoli výlučně z peněz Nadace.

David Macek mimo jiné vyzdvihuje přístup Davida Rusňáka zakladatele DRFG, ten má podle něj na zaměstnance enormní vliv. Ten razí pravidlo, že v době prosperity se nemá zapomínat na ty, kteří se ocitli v nouzi a potřebují pomoc. I ve společnosti PROFORZA tento Rusňákův přístup vyslyšeli. Její zaměstnanci před loňskými Vánocemi vybrali pro Nadaci přes 150 tisíc korun.

Nadace DRFG pomáhá dětem z dětských domovů budovat si vlastní cestu

Jedním ze zásadních projektů nadace DRFG je výuka finanční gramotnosti a následná pomoc dětem z dětských domovů. Nadace spolupracuje se společností yourchance a projekt, na kterém se spolupodílí se jmenuje Začni správně. Mentoři a společnosti systematicky pomáhají dětem v pěstounské péči a z dětských domovů, aby vykročili správnou nohou do běžného života. Mentoři jim pomáhají a vysvětlují, jak postupovat při hledání zaměstnání a bydlení. Díky tomu se děti snáze a lépe začlení do společnosti. Dětem, kterým se tohle všechno podaří, je udělována cena, která nese název Bílá Vrána. Loni byl oceněn Dalibor Havelka. Ten prožil celé své dětství v jednom z dětských domovů. I přesto je velmi cílevědomý a nechybí mu ctižádost, díky tomu se stal českým reprezentantem v cyklistice. Kromě toho se mu podařilo vyučit se hned v několika oborech. Po odchodu z ústavu pak neměl potíže najít si práci a začít budovat vlastní úspěšný život.

Název investiční skupiny DRFG se skládá z iniciál svého zakladatele Davida Rusňáka, zbylá dvě písmena označují spojení Family Group.