Co je to svařování MIG a MAG?

Nezařazené

Svařování vypadá jako velmi jednoduchá činnost, nicméně je zapotřebí spoustu zkušeností, aby výsledek vypadal tak, jak má. Než se do samotného svařování pustíte, je třeba také vědět, jaká metoda svařování je ta nejlepší pro daný úkol, jaké elektrody budou zapotřebí, jaké použít materiály ke svařování a spousta dalšího. MIG/MAG je jednou z metod sváření, kterou označujeme taktéž jako svařování kovů v ochranné atmosféře.

Poloautomatické svařování

Svařování prostřednictvím této metody není ani automatické, ani úplně ruční. Proto jej označujeme jako poloautomatické. Spočívá to v tom, že přídavný materiál (který označujeme jako drátovou elektrodu) se podává automaticky poté, co svářeč dá povel stisknutím spínače svařovacího hořáku. Svařovací hořáky tedy nepodávají drátovou elektrodu úplně samy, potřebují k tomu povel od svářeče. Po stisknutí tlačítka už je ale přídavný materiál dodáván rovnoměrně do místa sváru.

Automatické svařování

Metoda MIG/MAG může ale využívat také automatické svařování. O tomto způsobu hovoříme tehdy, když je hořák i svářečka upnuta do robotu, který oba ovládá. Existuje také ruční svařování, v dnešní době už je ale spíše na teoretické úrovní, protože je to velice nepraktické a pravděpodobně by to nevedlo k dobrým výsledkům. V takovém případě by svářeč musel přídavný materiál v průběhu svařování dávkovat sám.

Rozdíl mezi svařování MIG a MAG

I když se jedná o dva typy svařování, v zásadě se jedná o totožnou činnost. Drobný rozdíl ale existuje. Svařované místo je zapotřebí chránit ochranným plynem. Jeho hlavním úkolem je, aby se vzduch nedostal k roztavenému svarovému kovu. A právě to, jaký plyn použijeme (inertní nebo aktivní) a jaký materiál budeme svařovat je rozhodující pro to, abychom určili, zda svařujeme metodou MIG nebo MAG (inertní plyn a lehké svařované materiály se používají u metody MIG).