Tiskové zprávy

Nezařazené

Tisková zpráva pomůže Vaší společnosti s tím, jak dát o sobě, aktuálně prováděných změnách a novinkách vědět. Jak rozšířit potřebné informace Vašim obchodním partnerům, zákazníkům, veřejnosti. Situací ve kterých je dobré a někdy přímo nutné ji vydat je mnoho. Nemělo by se ale jednat o maličkosti, tedy věci, které nemají pro Vaše podnikání zásadní význam. Přece jen tisková zpráva slouží především k tomu, aby byly dány na vědomí významné, výjimečné a důležité události týkající se dění ve Vaší společnosti. Například pokud přivádíte na trh nové produkty, chystáte se na sloučení s jiným obchodním partnerem, aktualizujete ceny, oznamujete personální změny na významných pozicích, stěhujete se, expandujete na zahraniční trh, chcete zveřejnit Vaši účetní závěrku, nebo se účastníte nějaké charitativní akce. Pak je samozřejmé tyto informace zveřejnit, a to takovou formou, která jménu Vaší firmy prospěje, udělá jí reklamu a přiměje okolí k tomu, aby změny zaregistroval a poslalo je je dál.

Tiskové zprávy
Tiskové zprávy

Tiskové zprávy a jejich využití

Vydávat tiskové zprávy je činností, kterou by se měli zabývat vždy profesionálové, kteří jsou v této oblasti kovaní. Nesete na trh především dobré jméno Vaší společnosti. Týká se to její budoucí prosperity a růstu a ponechat tak důležitou věc v rukách laika se nevyplácí. Www.press-news.cz je médium, které na trhu působí již mnoho let. Odborníci, kteří zde pracují vědí velmi dobře, kdy je vhodné PR kampaň spustit, na jakou cílovou skupinu se zaměřit a přinést Vám kýžené výsledky. Protože se tvorbou tiskových zpráv, reklamou, PR marketingem a  mediálním plánováním zabývají již nezanedbatelně dlouho a především velmi úspěšně, mají také obsáhlou síť kontaktů. Vědí tedy přesně, komu svěřit vydané informace k dispozici tak, aby se dostaly na ta správná místa. K těm vhodným médiím, společnostem a potencionálním klientům. Stoprocentní spolehlivost, loajalita a především růst Vaší společnosti dejte do rukou prověřeným profesionálům.