Nutnost volat elektopohotovost odpadne s novou elektroinstalací

Dům, byt a zahrada

Jak samotný název napovídá, jde o službu, kterou můžete zavolat kdykoliv, když začnou

prskat zásuvky, vypínače, máte časté výpadky elektřiny v důsledku přetížení. Zastaralá

elektroinstalace se může podílet i na zničení nových elektrospotřebičů. Mnoho rodin

investuje finance do nové lednice, myčky, mikrovlnky, ale 30 let staré elektrorozvody

nemusí stíhat nárokům nových spotřebičů. Je sice hezké mít v domácnosti tolik šikovných a

moderních pomocníků, nicméně se jim musíme snažit vytvořit prostředí, aby mohli fungovat

bez potíží.

Elektikáři
Elektroinstalace

Tím si ušetříme nejen starosti, ale i neustálé služby elektopohotovosti, která v danou chvíli

zachrání dočasně situaci. Nic víc se v daném okamžiku ani dělat nedá. Nová

elektroinstalace vyžaduje pečlivé naplánování a rozmístění nových vypínačů i zásuvek.

Pokud ještě váháte, zda se pustit do rekonstrukce elektroinstalace věřte, že se neobejdete

bez telefonního čísla na elektropohotovost. K výpadkům může totiž začít docházet čím dál

častěji.

Jak zjistit stav elektroinstalace

Abyste měli jistotu, že je elektroinstalace ve vašem bytě bezpečná a funkční, pozvěte si

revizního technika. Vhledem k potencionálnímu nebezpečí, které sebou zastaralé

elektrorozvody přinášejí, stanovuje příslušná norma i povinnost pravidelných revizí.

Alespoň jednou ročně je vhodné takovou kontrolu provést. Revizní technik prohlédne a

zkontroluje funkčnost elektroinstalace na základě požadavků, které plynou z platných

norem a nařízení. Pravidla však podléhají i změnám, proto se vždy na aktuální situaci

informujte. Takováto prohlídka vám zajistí i přehledně vypracovanou evidenci všech vašich

spotřebičů a jejich aktuálního stavu.

elektrikář 9

Rekonstrukce elektroinstalace

Rozhodli-li jste si pro výměnu staré elektroinstalace za novou, je nutné zpracovat

projektovou dokumentaci. Tu musí připravit profesionál s elektrotechnickým vzděláním a

zkouškami podle vyhlášky 50/78 Sb.§10. Na neodborný zásah raději ihned zapomeňte.

Mohlo by vás to ve finále stát více, než si myslíte. Projektant posoudí, zda je možné některé

části ponechat či je nutné vše zcela vyměnit. Poradí, jak vše provést tak, aby to vyhovovalo

vašemu životnímu stylu.