Čínu nepřestává trápit smog

Zprávy

S blížící se zimou a obdobím kdy v Číně začnou lidé opět topit, se v provincii Che-pej omezuje výroba oceli. Důvod je prostý, v období zimy je smogová situace v Číně a jejích městech ještě horší než obvykle, a tak je třeba postarat se o jeho největší eliminaci.

Provincie Che-pej je nejdůležitější ocelářskou oblastí v Číně. A právě továrny a uhelné elektrárny patří k největším znečišťovatelům ovzduší.  Dříve jim nebylo věnováno mnoho pozornosti, nyní je situace diametrálně odlišná. Mimo jiné i výroba oceli má tedy nastaveny mnohem přísnější limity týkající se emisí. Ty hlídají speciální kontroly. V případě jejich nedodržení by ocelárny již měly smůlu a nemohly by dále pokračovat ve výrobě. Vláda se novými limity především snaží docílit modernizaci výroby. A má proč, v samotném Pekingu je v zimě až 20x překročený denní limit znečištění. Smogová situace v Číně je již mnoho let neúnosná a vláda potřebuje splnit cíle, které si stanovila již v roce 2013.

Smog stojí v popředí nejčastějších příčin smrti obyvatel Číny. Velmi často se také stává, že jsou obyvatelé kvůli smogu varováni před vycházením z domů. Netýká se však problému spojeného pouze se zdravím. Smog omezuje například i leteckou dopravu a zásadní vliv má na zemědělství.

Čína je zařazena k zemím, které se podílejí na znečišťování naší planety v největší míře. Vede v oblasti znečišťování ovzduší, což má zas následek zhoršování skleníkového efektu. Z nedávných vědeckých studií vyplývá, že dlouhodobý smog bude srovnatelný s nukleární zimou. Což znamená, že znečištění vzduchu brání pronikat světlu k rostlinám až o polovinu. To je zásadní problém. Rostliny mají bez potřebného světla problémy, brání jim to ve fotosyntéze. To by samozřejmě mohlo mít strašlivé následky.  

Snad tedy Čína dodrží své sliby týkající se postupného snižování na těžkém průmyslu, který znečišťuje životní prostředí. S tím jsou však spojeny další komplikace. O práci má tak postupně přijít zhruba dva miliony lidí, kteří pracují v oblasti uhlí a oceli.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

PressExpress.cz

iZpravyDnes.cz

Novinky-Zpravy.cz